THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 August 2011

Audio: Công An gọi điện đàm trước lúc bắt Paul Nguyễn Minh Nhật

Nghe audio

Paul Nguyễn Minh Nhật bị Công An bắt trong 1 lần biểu tình và đưa về phường Đa Kao

Công an bắt nguội người đi biểu tình ở Sài GònVRNs (29.08.2011) – Sài Gòn – Công an liên tục khủng bố Paul Nguyễn Minh Nhật qua điện thoại. Khi không được lại chuyển sang năn nỉ, dụ dỗ, tỏ làm hoà. Đó là cách mà công an thường xuyên dùng với mọi người.

Trong những ngày qua, công an đã liên tục gọi điện thoại để theo dõi Minh Nhật.

Chúng tôi xin công bố đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa Minh Nhật và anh công an Thái Văn Minh. Anh này là người đã trực tiếp can dự vào việc bắt giam và thẩm vấn cùng với lấy các số điện thoại trong điện thoại và sổ tay của Nhật hôm Chúa nhật đầu tháng 6 tại công an phường Đakao, quận 1, Sài Gòn.

Trong cuộc điện thoại này, công an Minh đã cố ép để Nhật phải gặp anh ta bằng một lý do rất tình cảm và cầu thiện rằng anh ấy mới đi Ý về, có mua ảnh Đức giáo hoàng Bênêđic, nên muốn gặp để tặng cho Nhật, để kết bạn, để làm hoà, hay xin lỗi gì đó.

Chiều hôm qua, người nhà của Paul Minh Nhật đã gặp một cha DCCT xin Nhà Dòng cầu nguyện cho em, và cho biết gia đình chưa nhận được tin báo gì cả, về việc Nguyễn Minh Nhật bị công an bắt.

chuacuuthe.com