THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 May 2011

# Tra? Tu+. Do Cho TS CHHV Hoa(.c Pha?i Ba('t SV Nguyê~n Anh Tuâ'n

# Trả Tự Do Cho TS Cù Huy Hà Vũ Hoặc Phải Bắt SV Nguyễn Anh Tuấn
 
http://chimbiendao.multiply.com/journal/item/1072/1072 (VÀI Ý NGHĨ VỀ ''ĐƠN TỰ THÚ'' CỦA SINH VIÊN NGUYỄN ANH TUẤN) - Bài viết rất hay của Trần Phong Vũ.
Mong rằng qúy anh chị em xin hứa với lòng mình, không bao giờ để đơn tự thú này phải bị chìm xuồng. Phải nhắc nhở, copy, phát tán tài liệu về anh Nguyễn Anh Tuấn trên mọi diễn đàn, hay email về VN. Phải để Nhà cầm quyền Hà Nội phải chọn một trong 2 điều: Trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ hoặc phải bắt sinh viên Nguyễn Anh Tuấn. Đợi khi bắt anh NAT xong, bảo đảm sẽ có anh NAT2 xuất hiện, rồi đến NAT3, NAT4... cho đến lúc chúng không còn chỗ trong nhà tù, thì phải sụp đổ thôi.