THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 May 2011

Phát hiện hơn 300 dự án nhà nước thất thoát lãng phí


Hơn ba trăm dự án sử dụng vốn Nhà nước trong năm qua bị phát hiện có thất thoát, lãng phí và gần 270 dự án phải ngừng thực hiện, hằng trăm dự án khác phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong năm qua.

Đó là thống kê do Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam đưa ra, và theo cơ quan này thì tình trạng tiến độ đầu tư bị chậm ở mức gần 10%. Lý do làm chậm tiến độ đầu tư được cho biết vì giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác giám sát ngay từ khâu qui hoạch, lập dự án, thẩm định, phê duyệt, cấp giấy chứng nhận và bố trí vốn đầu tư… Những biện pháp đó nhằm bảo đảm hiệu quả của dự án.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.