THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 May 2011

LS Dương Hà xin tòa bản án của chồng nhưng bị từ chối


Luật sư Nguyễn thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đang bị tù về tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm ngày 9 tháng năm gửi lá đơn thứ ba đến Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu cấp bản sao bản án mà tòa tuyên đối với ông Cù Huy Hà Vũ hồi ngày 4 tháng tư vừa qua, cũng như giao thư mà ông Vũ gửi cho bà sau thời gian xử sơ thẩm.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội hồi ngày 4 tháng 5, có trả lời đơn yêu cầu của bà Nguyễn thị Dương Hà cho rằng tòa không có nghĩa vụ phải giao bản án.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.