THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 March 2011

Nhiều Truyền Đơn Rãi Tại Thủ Đức, Gò Vấp, Sài Gòn sáng ngày 13/3/2011Nhiều Truyền Đơn Rãi Tại Thủ Đức, Gò Vấp, Sài Gòn sáng ngày 13/3/2011.  Tai chợ đầu mối Thủ Đức, và nhiều nơi khác dân chúng địa phương đã lượm được 1 số lượng lớn.  Công an và dân phòng đã tịch thu rất nhiều nhưng không hết vì số lượng truyền đơn được rãi rất lớn.