THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 November 2013

PICS : Biến đá thành ngọc thạchimage
Chúng ta hãy coi những hình ảnh trình bày cách thức man trá mà lũ gian thương trá nghệ đổi đá thường thành cẩm thạch quý, cốt để trục lợi.  Bán đồ giả lấy tiền thật là nghề nghiệp chính thống của  gian tặc Hán phỉ.

image
Ngọc thạch giả

image
Ngâm trong hóa chất trong vong 2 tuần

image
Sau đó đá lau chùi chất acids

image
Tô vẽ thêm màu sắc

image
Sau khi đánh bóng sẽ tráng thêm một lớp bọc plastic

image
Và sau một vài ngày…

image
Đá đã được “bùa phép” để biến thành ngọc thạch giả