THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 October 2013

Đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP.HCM

22/10/2013 01:21

Ngày 21.10, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết TP đã thống nhất chủ trương trình HĐND TP xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

UBND TP giao Sở VH-TT-DL phối hợp Sở GTVT và các đơn vị có liên quan rà soát, tập hợp tài liệu và đề xuất các phương án đặt tên đường (tuyến đường, lý trình cụ thể, có đề xuất phương án chọn).
Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT-DL, cho biết công trình được đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được suy nghĩ từ lâu và đó phải là công trình tầm vóc, bề thế.
Đình Phú