THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 July 2012

VIDEO - Bức tượng cao 10m của Mao Trạch Đông bị phá hủy công khai tại Hải NamGần đây bức tượng cao 10 mét của Mao trạch Đông đã bị phá hủy và đập vỡ thành 5 miếng.

Những hình ảnh của bức tượng bị phá này hủy lưu hành trên mạng đã gây ra những cuộc tranh luận và tranh cải thật là nảy lửa.

Một số cư dân mạng rất là hoan nghênh nói rằng điều này đúng ra phải xảy ra từ lâu.

Recently, a 10-meter Mao Zedong statue in Hainan was demolished and smashed into 5 pieces. The photos of the destroyed statue are circulated online, causing heated discussions and debates. Some netizens applauded, saying this should have happened earlier.


Courtesy Of ChinaForbidenNews