THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 May 2012

Xin qui vi lưu y đe phong hacker
k/c để cùng cảnh giác
KHẨN CẤP - XIN ĐỌC - KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA


 NẾU CÓ NGƯỜI TÊN LÀ SIMON ASHTON (SIMON25@HOTMAIL.CO.UK) LIÊN LẠC BẠN QUA EMAIL THÌ KHÔNG ĐƯỢC mở tin nhắn. DELETE IT VÌ HẮN là một hacker!

CHO MỌI NGƯỜI TRONG DANH SÁCH CỦA BẠN BIẾT VÌ NẾU người bạn trong list ADD  TA HẮN thì BẠN HẮN TA SẼ CÓ trong danh sách của bạn. HẮN TA sẽ tìm ra ID MÁY TÍNH ĐỊA CHỈ CỦA BẠN, VÌ THẾ HÃY  COPY VÀ PASTE THƯ NÀY CHO MỌI NGƯỜI NGAY CẢ NẾU BẠN KHÔNG QUEN họ, NHANH VÌ NẾU HẮN TA Hacks email của họ THÌ HẮN TA CŨNG Hacks mail của bạn NỮA!!! .....

Bất cứ ai sử dụng mail Internet như Yahoo, Hotmail, AOL và vv .. Thông tin này đến sáng nay, trực tiếp từ Microsoft và Norton. Xin vui lòng gửi cho tất cả mọi người bạn biết ai có quyền truy cập vào Internet. Bạn có thể nhận được một Báo cáo Mail Server có tiêu đề, dường như LÀ e-mail vô hại  

Nếu bạn mở một trong hai tập tin, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn nói rằng: "Bây giờ Đàquá muộn, cuộc sống của bạn không còn đẹp.

Sau đó bạn sẽ mất tất cả trong máy PC,
Và người Đàgửi nó cho bạn sẽ truy cập được e-mail, tên của bạn và mật khẩu.

Đây là một loại virus mới bắt đầu lưu hành vào chiều thứ bảy ... AOL đã xác nhận mức độ nghiêm trọng, và các phần mềm chống virus không có khả năng phá hủy nó.

Virus này đã được tạo ra bởi một hacker người gọi là chủ sở hữu cuộc sống 'bản thân mình ..

XIN gửi một bản copy NÀY E-MAIL CHO TẤT CẢ BẠN BÈ, và yêu cầu họ hãy làm NGAY LẬP TỨC!
CONFIDENTIALITY NOTICE: This email contains information from the sender that may be confidential, legally privileged, proprietary or otherwise protected from disclosure. This email is intended for use only by the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any use, disclosure, copying, distribution, printing, or any action taken in reliance on the contents of this email, is strictly prohibited. If you received this email in error, please contact the sending party by replying in an email to the sender, delete the email from your computer system and destroy any paper copies of the printed email.