THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 April 2012

Ngân hàng nợ xấu 10% 3 tháng liên tục sẽ bị "hạ bậc" tín dụng


(Dân trí) - Thông tư mới của NHNN quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cấp cho khách hàng ở mức 10% trở lên liên tục trong 3 tháng sẽ bị hạn chế tăng trưởng tín dụng.

Hạn chế tăng trưởng tín dụng với TCTD có tỷ lệ nợ xấu cao.


Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 10/2012/TT-NHNN về quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD).

Theo Thông tư này, việc xử lý sau thanh tra, giám sát với TCTD có thể được thực hiện theo hình thức thông báo vi phạm, cảnh báo vi phạm, xử phạt hành chính.

NHNN cho biết: NHNN sẽ hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ ngân hàng trong trường hợp TCTD không thực hiện yêu cầu trong kết luận thanh tra và quyết định của Thống đốc NHNN.

Đặc biệt, NHNN cũng có thể áp dụng 1 hoặc một số biện pháp xử lý khác đối với TCTD vi phạm. Cụ thể, NHNN sẽ hạn chế tăng trưởng tín dụng với TCTD có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 8% theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 130, Luật các Tổ chức tín dụng liên tục từ 6 tháng trở lên.

Hạn chế tăng trưởng tín dụng với TCTD có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cấp cho khách hàng ở mức 10% trở lên liên tục trong 3 tháng; Hoặc vi phạm giới hạn cấp tín dụng với 1 khách hàng, nhóm khách hàng từ 2 lần trở lên trong năm tài chính; vi phạm giới hạn, điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ hạn chế hoặc không cho phép mở rộng hoạt động với TCTD chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra, hoặc bị phạt vi phạm hành chính...

Nếu TCTD có vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần; vi phạm về giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động của TCTD đó theo Luật các Tổ chức tín dụng thì sẽ bị áp dụng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao hơn mức quy định chung....

Cũng theo Thông tư này, trong trường hợp tổ chức tín dụng chỉ bị cảnh báo vi phạm nhưng bị cảnh báo từ 3 lần trở lên trong năm tài chính, TCTD đó sẽ bị hạn chế hoặc không được mở rộng hoat động trong thời hạn 6 tháng của năm tài chính tiếp theo.

Thông tư 10 sẽ có hiệu lực từ 30/5/2012.

Nguyễn Hiền