THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 February 2012

Trên 400 dịch vụ y tế tăng giá


2012-02-14

Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Y tế tăng giá hơn 400 dịch vụ trong ngành này để điều chình giá cho phù hợp với sinh hoạt hiện nay.

Theo thông cáo của văn phòng chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu trong khoảng thời gian cuối tháng 2 này Bộ Y Tế cần làm việc với các bộ liên quan nhằm đìêu chỉnh giá dịch vụ cho phù hợp.

Tuy nhiên chính phủ nhấn mạnh đối với diện gia đình chính sách giá dịch vụ y tế vẫn như cũ.

Theo đề xuất thì giá khám bệnh sẽ tăng từ 3.000 đồng mỗi lần khám lên 20.000 đồng. Giá tiền này đã giảm gần 50% so với đề xuất của Bộ Y tế là 80.000 đồng.

Theo Bộ Y tế, nếu chính phủ không cho phép tăng giá trong các dịch vụ y tế thì nhiều bệnh viện sẽ buộc phải đóng cửa vì không có tiền để chi trả cho nhân viên và các khoản chi phí khác.