THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 February 2012

HAPPY VALENTINE'S DAY

Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim gọi Việt Nam ! 
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu …