THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 February 2012

Chi tiết kế hoạch xử lý vụ Tiên Lãng của Hải Phòng


12/02/2012 20:53:31

 - Ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền đã  ký ban hành Kế hoạch số 648/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, UBND TP giao  Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tiến hành thu hồi các Quyết định thu hồi đất số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng. Nội dung này hoàn thành trước ngày 20/2/2012.

Hải Phòng họp xử lý vụ Tiên Lãng
Hải Phòng họp xử lý vụ Tiên Lãng

UBND huyện Tiên Lãng sẽ phải thành lập Đoàn Thanh tra, rà soát các vi phạm sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn như: cho thuê lại đất, nợ đọng nghĩa vụ sử dụng đất và các vi phạm khác (nếu có), kết luận, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung này hoàn thành trong tháng 3/2012.

Thành phố giao Tiên Lãng xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003. Trường hợp vướng mắc, lập phương án cụ thể,  thống nhất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện. Nội dung này hoàn thành trong tháng 3/2012.

Ngoài ra, UBND TP còn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng: Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân của huyện Tiên Lãng liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Hải Phòng đề nghị các cơ quan tiến hành tốt tụng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo trong vụ án ở Tiên Lãng
UBND TP. Hải Phòng đề nghị các cơ quan tiến hành tốt tụng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo trong vụ án ở Tiên Lãng

UBND huyện Tiên Lãng phải thực hiện các thủ tục đình chỉ công tác ông Phạm Đăng Hoan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang, ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân của xã Vinh Quang liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Giao công an TP Hải Phòng khẩn trương hoàn thành việc điều tra, kết luận vụ án phá nhà coi đầm để truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật; xác minh, điều tra làm rõ việc đánh bắt thủy sản trong đầm, công khai kết luận, nếu có dấu hiệu vụ án hình sự, khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hoàn thành kết luận điều tra vụ án " giết người và chống người thi hành công vụ" để truy tố, xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.

UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, đình chỉ xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố.

UBND TP Hải Phòng quyết định thành lập Tổ Công tác của thành phố đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố làm Tổ trưởng; đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách ngành làm Tổ phó thường trực. Ngoài ra, Tổ Công tác này còn có sự tham gia của các sở ngành liên quan.

PV