THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 July 2011

Cách Giải Thích Ý Nghĩa Tên Của Hồ Chí Minh (Funny!)

Tụi VC ngày nay quá xá ! Tôn vinh 1 nhân vật mà không suy nghĩ !