THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 May 2011

Dự án chiến lược về cải tổ thuế 2011-2012

RFA 05.20.2011
Việt Nam vừa thông qua dự án chiến lược về cải tổ thuế 2011-2012 nhằm đáp ứng nhu cầu một nền kinh tế thị trường bên cạnh nỗ lực tăng cưởng lợi tức, đẩy mạnh khả năng sản xuất, phát triển thêm khả năng cạnh tranh giữa các tập đòan kinh doanh nội địa.
Thông tấn xã Việt Nam đưa tin dự án cải tổ hệ thống thuế từ thuế cá nhân, thuế trị giá gia tăng, thuế lợi tực trên các  doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nông nghiệp vân vân… , đã được ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. 
Theo kế hoạch này, thuế lợi tực được dự đóan tăng 70% năm 2015 và 80% năm 2020. Đến năm 2015 ngân sách quốc gia có thể lên mức 23 hay 24 tính trên toàn bộ GDP. 
Việt Nam có thể cắt giảm ba nghìn loại thuế trong năm nay, trong đó bao gồm nhiều loại thuế đánh trên nông sản và hơn ba trăm sản phẩm kỹ thuật . 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.