THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 March 2011

Chất lượng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam đang bị đe dọa


Hệ thống ngân hàng của Việt Nam có nguy cơ phải đối mặt với những rủi ro tài chình do ảnh hưởng của lạm phát và chi phí vay tăng cao.

Công ty đánh giá tài chính S&P có trụ sở tại Singapore cho biết như vậy trong một báo cáo gần đây về Việt Nam.
Theo báo cáo của công ty này, mặc dù các ngân hàng của Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua tại các  nền kinh tế phát triển, nhưng những nhân tố như lạm phát tăng cao, tăng trưởng vốn vay cao trong nhiều năm cùng với chi phí vay cao đang đe dọa chất lượng tín dụng của các ngân hàng. Theo đánh giá cuả S&P thì ba ngân hàng gồm Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng đầu tư và phát triển, và Ngân hàng công thương bị hạ mức tín dụng từ BB- xuống B. 
Tín dụng ngân hàng của Việt Nam đã tăng 28% trong năm 2010 vượt mức chỉ tiêu của chính phủ đề ra là 25%. 
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.