THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 March 2011

# Biê?u Ti`nh Râ't Lo+'n Ta.i Tru. So+? Tie^'p Dân Cu?a UBND Ti?nh Ba('c Giang

# Biểu Tình Rất Lớn Tại Trụ Sở Tiếp Dân Của UBND Tỉnh Bắc Giang
 
Hiện tại có một cuộc biểu tình rất lớn có thể lên đến vài ngàn dân ở Trụ Sở Tiếp Dân của UBND Tỉnh Bắc Giang.  Phóng viên Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ đã phỏng vấn trực tiếp vài dân oan để hiểu rõ lý do của cuộc biểu tình.  Sự việc xảy ra cũng do nhà nước tịch thu đất đai của người dân, chị Hoàng Thị Say đã cho biết bị công an hành hạ dã man khi bị lột trần truồng rồi cho ớt bột và vô bột vào cửa mình.
 
Được biết tên công an Nguyễn Văn Bảy có trách nhiệm ở Thôn Tiến Bộ, Xã Chiến Thắng, Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
 
Qúy vị có thể vào Diễn Đàn Chính Trị để có thể nghe tiếng dân biểu tình trực tiếp.
 
Xin kính tường,
Xin phổ biến tự do