THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 February 2011

# Cho^'ng La.m Pha't

# Chống Lạm Phát
 
Dựa theo nhiều dữ kiện cho biết, sau Tết, xăng điện, và vật gía gia tăng một cách kinh khủng, không đơn giản là 9.6% như Nhà nước đã loan tin. Tất cả mặt hàng đã tăng lên từ 20-40 %, thì con số 9.6% này qúa thấp. Vì thế, chỉ trong tương lai ngắn thôi, lạm phát sẽ gia tăng thêm nữa. Thành ra, tất cả những đồng tiền nếu gởi trong nhà băng sẽ trở thày vô nghĩa.  Chống đồng tiền lạm phát phải mua ngoại tệ hoặc vàng dự trữ, hoặc mua hàng hóa, chứ để trong ngân hàng rất là thất sách.