THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 February 2011

# B?n VC Luu Manh, Ðã Xóa B? Trang Nhà http://mylinhng.multiply.com

 
# Bọn VC Lưu Manh, Đã Xóa Bỏ Trang Nhà http://mylinhng.multiply.com
 
Xin thông báo cùng qúy vị, trang blog http://mylinhng.multiply.com đã bị xóa, khi vào chỉ thấy 403 forbidden, "you don't have permission to access this server.".
 
Đây là thủ đoạn hèn hạ của bè lũ VC, trước khi sụp đổ, đã tung những trò phá phách.
 
 
PS: Linh sẽ làm một trang block khác ngày hôm nay