THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 November 2010

Phóng tác sai "Bình Ngô đại cáo"

Thứ Tư, 24.11.2010 | 11:33 (GMT + 7)

Tôi vừa đi tham quan Côn Sơn và đền thờ Nguyễn Trãi (Hải Dương), thấy các tấm pano lớn trên đường vào Côn Sơn cùng các tấm biển trích dẫn và phóng tác nội dung của bài "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi bị in và phóng tác sai so với nguyên bản.

Cụ thể nguyên bản là: "... Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo...", thì nay được phóng tác trên các pano và biển báo với nội dung: "....Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn/ Đem chí nhân mà thay cường bạo..."

Vậy kính mong tỉnh Hải Dương có biện pháp khắc phục để giữ gìn nét đẹp của tác phẩm cho muôn đời sau.

Lưu Việt Hoàng