THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 November 2010

Hà Nội: Xin đi công tác nước ngoài kèm … du lịch

Thứ Hai, 29.11.2010 | 13:19 (GMT + 7)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa có công văn yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc tổ chức đoàn cán bộ đi học tập trao đổi kinh nghiệm.

   Hà Nội "nở rộ" cán bộ xin đi công tác nước ngoài 

Công văn nêu: Thành phố đã không đồng ý vì đề xuất đoàn đi không nằm trong chương trình, kế hoạch và thành phố không có chủ chương tổ chức đi tham quan du lịch.

 
UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài.
 
Yêu cầu Sở Ngoại vụ thành phố thống kê các đoàn đi (thành phần là lãnh đạo cấp sở, ngành, quận, huyện trở lên) từ ngày 1/5/2009 đến nay, chỉ rõ các đoàn đi không có báo cáo kết quả chuyến công tác, đề xuất hình thức phê bình, xử lý theo quy định. Thành phố yêu cầu Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thống kê trước ngày 15/12/2010.
 
Trước đó, ngày 15/10/2010, UBND thành phố nhận được Tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ về việc xin ý kiến tổ chức đoàn cán bộ Hội đồng Khen thưởng thành phố đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng năm 2010 (gửi kèm theo tờ trình là các chương trình đi du lịch Phú Quốc; chương trình đi du lịch Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh, Trung Quốc).
 
Theo GĐ&XH