THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 October 2013

Bác Giáp Đóng Phim Star Wars

Master Yoda, Star Wars


Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh tư liệu: Lao Động/TTXVN)
Tướng Giáp nhà cộng