THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 August 2013

Hàng trăm trường đại học công bố điểm chuẩn ?!Sáng 10/8, ĐH Thương mại, Sư phạm 2, Công nghiệp, Vinh công bố điểm chuẩn. Hiện có hơn 100 trường đã có điểm trúng tuyển. Thí sinh tra cứu tại đây.

Điểm sàn trúng tuyển vào trường ĐH Thương mại đối với thí sinh dự thi khối A là 19,5 điểm, khối D1 là 18,5 điểm. Điểm trúng tuyển theo từng ngành, chuyên ngành như sau:
Stt
Mã ngành
Tên ngành
Tên chuyên ngành
Điểm trúng
tuyển
1
D310101
Kinh tế
Kinh tế thương mại
19,5
2
D340301
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
22,5
3
D340101
Quản trị kinh doanh
Quản trị doanh nghiệp th­ương mại
20,0
4
D340101
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh tổng hợp
20,5
5
D340101
Quản trị kinh doanh
Quản trị th­ương mại điện tử
19,5
6
D340101
Quản trị kinh doanh
Tiếng Pháp thương  mại
19,5
7
D340115
Marketing
Marketing thương mại
21,5
8
D340115
Marketing
Quản trị thương hiệu
19,5
9
D340404
Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực thương mại
19,5
10
D340201
Tài chính - Ngân hàng
Tài chính-Ngân hàng th­ương  mại
20,0
11
D340405
Hệ thống thông tin quản lý
Quản trị hệ thống thông tin
19,5
12
D380107
Luật kinh tế
Luật thương mại
18,5
13
D340107
Quản trị khách sạn
Quản trị khách sạn
18,5
14
D340103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
18,5
15
D220201
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Anh thư­ơng mại (điểm tiếng Anh x 2)
22,0
16
D340120
Kinh doanh quốc tế
Thương mại quốc tế
20,5
Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu để được nhập học chính thức. Thí sinh được đăng ký 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên 1 và ưu tiên 2. Nhà trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc xét ưu tiên 1 trước, ưu tiên 2 sau, xét từ điểm cao đến thấp đến khi đủ chỉ tiêu theo từng chuyên ngành đào tạo.
Thí sinh không trúng tuyển theo hai nguyên vọng ưu tiên 1, ưu tiên 2 sẽ được trường bố trí vào các ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu trong cùng khối thi.
Bảng thống kê các ngành, chuyên ngành còn tuyển
Stt
Mã ngành
Tên ngành
Tên chuyên ngành
Chỉ tiêu còn tuyển (Dự kiến)
1
D310101
Kinh tế
Kinh tế thương mại
65
2
D340101
Quản trị kinh doanh
Quản trị th­ương mại điện tử
85
3
D340101
Quản trị kinh doanh
Tiếng Pháp thương mại
70
4
D340115
Marketing
Quản trị thương hiệu
240
4
D340404
Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực thương mại
40
6
D340405
Hệ thống thông tin quản lý
Quản trị hệ thống thông tin
195
7
D380107
Luật kinh tế
Luật thương mại
130
8
D340107
Quản trị khách sạn
Quản trị khách sạn
65
9
D340103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
85
10
D220201
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Anh thương mại
75
Hiện hàng trăm trường đã công bố điểm trúng tuyển. Thí sinh tra cứu tại đây
Hoàng Thùy