THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 August 2013

Pics : Hầm bộ hành Phạm Hùng ngập nước


Mưa lớn 2 ngày liên tiếp khiến đường Phạm Hùng (Hà Nội) bị ngập. Nước tràn cả vào các hầm ngầm khiến người đi bộ gặp nhiều khó khăn.

ha-e-m-nga-u-ep-1376102618_500x0.jpg
Trong hầm, nước ngập lênh láng...
Ha-e-m-nga-u-ep-tre-en-5-pha-en-nu-o-c-1
... khiến người dân không thể qua lại.
Ca-c-co-eng-nha-en-pha-i-lau-la-ui-sa-n-
Ít nhất 3 hầm rơi vào tình trạng này khiến các công nhân vừa phải quét dọn...
Eu-o-ng-bo-m-nu-o-c-ra-ngoa-i-1376102618
... vừa phải bơm nước ra ngoài.
Ngap-ham-di-bo-1376102618_500x0.jpg
Sau nhiều giờ bơm liên tiếp, nước mới rút đi được chút ít.
cha-u-n-ha-e-m-cho-e-ng-nga-u-ep-1376102
Đề phòng mưa lớn trở lại, các công nhân đã dùng bao tải cát bịt một số cửa hầm...
Ha-e-m-i-bo-u-e-cha-u-n-cu-a-do-u-ng-nga
Hoặc dùng gỗ để chặn nước.
Ha-e-m-nga-u-ep-khie-e-n-ngu-o-i-da-en-i
Khi các hầm dần được hút nước ra, người dân bắt đầu có thể sử dụng trở lai.
Nguyên Anh