THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 July 2013

PICS: TIỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM !

Tiền tệ của cọng sản Việt Nam ngày nay càng ngày trở nên mất giá trị của nó , có thật vậy không ? Hơn nữa đồng tiền thổ tả của việt gian cọng sản không được chấp nhận lưu hành ở các nước trên thế giới ! Các bạn nhận xét đúng hay sai nhé !