THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 May 2013

MỘT KIỂU TRẤN ÁP, BỊT MIỆNG DÂN MỚI CỦA AN NINH CSVNNhìn vào tấm hình này, từ bên phải, người phụ nữ thứ hai (bịt miệng), nhìn cặp mắt thì thấy bà đang chăm chú vào hành động của tay phải bà ta: Đâm vật gì vào bụng bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ Nguyễn Đình Cương (người phụ nữ áo tím): Vòng tròn màu đỏ!

Theo facebooker Anton cho biết, sau khi bi một nữ an ninh chích cái gì đó vào thân thể bà Hóa đã không thể đưa cánh tay lên được và cơ thể bà đau nhừ và tả tơi.

Việc làm này của an ninh CSVN có chính đáng không? Đây là hành vi xâm phạm thân thể người khác, cần phải lên tiếng tố cáo và lên án!!!