THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 April 2012

PARIS - 37 NĂM QUỐC HẬN - VIỆT NAM TÔI ÐÂU


 PARIS - 37 NĂM QUỐC HẬN - VIỆT NAM TÔI ÐÂU
 


PARIS - 37 NĂM QUỐC HẬN - VIỆT NAM TÔI ÐÂU
Biểu Tình Trước Tòa Ðại Sứ Việt Cộng
Ngày Thứ Hai 30-04-2012
Từ 16g00 – 19g00
Chủ-tịch CĐNVQGTD/PHÁP
BS Phan Khắc Tường