THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 November 2011

SOS: Nhà cầm quyền Hà Nội đang tấn công Giáo xứ Thái Hà

SOS: Nhà cầm quyền Hà Nội đang tấn công Giáo xứ Thái Hà
Váo lúc 2g chiều nay, 3/11, hàng trăm người được cho là quần chúng tự pháp, dưới sự hỗ trợ của an ninh, cảnh sát các loạt, đồng loạt tấn công nhà thờ Thái Hà. Hiện nay, cổng nhà thờ Thái Hà đã bị đập. Các giáo dân có mặt tại Nhà thờ đều bị đánh. 

Theo ghi nhận, tầy Giuse Nguyễn Văn Tặng cũng đã bị một nhóm người đột nhập đánh đập không thương tiếc. 

Linh mục Gioan Lưu Ngọc Quỳnh – phụ trách di dân của giáo xứ, cũng bị một nhóm người xông vào đòi đánh.

Theo ghi nhận, hầu hết nhóm người này là những đầu gấu được phường Quang Trung mướn, mang tới uy hiếp giáo xứ Thái Hà. 

Chuông nhà thờ Thái Hà đổ dồn từng hồi, nhưng giờ này các giáo dân đang bận đi làm, nên phía nhà thờ Thái Hà không có người giúp đỡ.

Hiện nay, 3g35, nhóm quần chúng tự phát, dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đã vào khu vực nhà thờ. Sau khi nhận được tin báo, giáo dân các giáo xứ cũng đã kéo đến khá đông. Phía nhà cầm quyền đang yêu cầu được gặp linh mục chính xứ, nhưng chưa được gặp.

Lúc này lực lượng giáo dân tới rất đông. Nhóm quần chúng tự phát bắt đầu giải tán.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi giáo dân các giáo xứ đến hỗ trợ giáo dân Thái Hà trong lúc này, bởi nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt đầu mở chiến dịch tấn công cách qui mô vào giáo xứ, bất chấp pháp luật và lương tri con người.

đang cập nhật……..
3/11/2011
Nữ Vương Công Lý