THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 October 2011

Cận cảnh 2 tàu chiến săn ngầm HQ13 và HQ15 tập trận


24/10/2011 17:17:25
Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân nhiều năm qua luôn làm tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã được nhà nước và Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. 

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập trận của 2 tàu chiến săn ngầm HQ13 và HQ15 của Lữ đoàn 171.
 
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Hiệp đồng tác chiến của khẩu đội pháo 37mm và tổ hợp AK726. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Hiệp đồng tác chiến của khẩu đội pháo 37mm và tổ hợp AK726. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 Tổ hợp AK726 và ống phóng ngư lôi được trang bị trên tàu. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Tổ hợp AK726 và ống phóng ngư lôi được trang bị trên tàu. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Hiệp đồng tác chiến của khẩu đội pháo 37mm và tổ hợp AK726.  Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Hiệp đồng tác chiến của khẩu đội pháo 37mm và tổ hợp AK726. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Hiệp đồng tác chiến  của khẩu đội pháo 37mm và tổ hợp AK726.  Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Hiệp đồng tác chiến của khẩu đội pháo 37mm và tổ hợp AK726. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các chiến sỹ Hải quân xác định mục tiêu và sẵn sàng bắn trên khẩu đội pháo 37mm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

(Theo Báo tin tức)