THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 June 2011

VN đã xuất khẩu 38 ngàn lao động từ đầu năm nay


Cũng trong năm tháng đầu năm nay, số lao động Việt Nam được đưa sang các nước khác lao động tổng cộng gần 38 ngàn người.

Thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết như vừa nêu. Riêng trong tháng năm số lao động xuất khẩu của Việt Nam được cho hay là gần 8000. Thị trường Đài Loan dẫn đầu với gần 2900 lao động, hàn Quốc, hơn 2300, Nhật Bản gần 500, Malaysia gần 700, Lào hơn 300, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) gần 480…

Tính chung cả năm tháng đầu năm nay, thì Đài Loan là thị trường dẫn đầu về số công nhân xuất khẩu lao động của Việt Nam. 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.