THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 May 2011

Việt Nam có hơn 3 triệu hộ nghèo

RFA 30.05.2011
Tổng số hộ nghèo của Việt Nam hiện nay là hơn 3 triệu, và số nằm trong diện cận nghèo là hơn 1 triệu 600 ngàn hộ.
Đây là số thống kê do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội của Việt Nam công bố vào ngày hôm qua.
Số hộ nghèo và cận nghèo vừa nói được xếp theo chuẩn là ở nông thôn thu nhập 400 ngàn đồng một tháng trở xuống, và ở thành phố từ 500 ngàn đồng trở xuống nằm trong diện nghèo.
Tỉnh Điện Biên là nơi có số hộ nghèo nhiều nhất chiếm hơn 50%; Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang là những nơi có số hộ nghèo từ 40% đến 50%.
Hôm 19 tháng 5 vừa qua, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80 về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.