THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 June 2011

Sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi tốt nghiệp

Sáng 31/5, 2 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, rất đông học sinh đến Văn Miếu (Hà Nội) cầu may. Bất chấp biển cấm và hàng rào nghiêm ngặt, nhiều người tìm cách trèo hoặc chui qua để sờ bằng được vào đầu rùa.

Ngày 9/3/2010, trong phiên họp toàn thể thường niên của UNESCO (tại Macau, Trung Quốc), 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Ngày 26/5/2011, hệ thống bia tiến sĩ tại Văn Miếu được đưa vào danh sách Ký ức thế giới của UNESCO.

82 bia đá đặt tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám vinh danh tên tuổi những người đỗ trong các kỳ thi tuyển tiến sĩ triều Lê và Mạc. Trên mỗi tấm bia khắc một bài văn (bài ký) bằng chữ Hán, nội dung ghi lại lịch sử của các khoa thi tổ chức từ năm 1442 đến 1779. Có 82 tấm bia tương ứng với 82 khoa thi được dựng, khắc tên 1.304 tiến sĩ.

Nguyễn Khánh