THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 May 2011

# Mong Qúy Vi. Phô? Biê'n Rô.ng Rãi Ddài Phát Thanh Ddáp Lo+`i Sông Núi

 
May 7, '11 11:07 AM
for everyone
(05/06/2011)(Xem: 1010)

Một đàì phát thanh có tên là Đáp Lời Sông Núi sẽ phát sóng từ hải ngoại vào Việt Nam từ giữa tháng 5-2011.
Đài này thuộc tổ chức có tên là Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, đặt bản doanh ở hai nơi: California và Úc Châu. Nhưng trạm phát thanh sẽ từ một quốc gia Châu Á đưa sóng vào VN.
Được biết, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Yểm Trợ của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc.
Bản thông cáo đề ngày 5-5-2011 viết như sau.
Để đẩy mạnh công cuộc chuyển hóa chính trị tại quê nhà, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC quyết định gia tăng hoạt động của Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI, từ định kỳ mỗi tuần một lần trên Internet, thành phát thanh hàng ngày trên làn sóng điện tại Việt Nam.
Bắt đầu từ Chủ Nhật, 15 tháng 5 năm 2011, Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI sẽ phát từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam, mỗi đêm, trên tần số trung bình (AM) 1503 ký lô chu kỳ (kHz). Đây là tần số trước đây Đài BBC thuê để phát thanh từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 tối. Chương trình này đã ngưng hoạt động từ tháng 3 năm 2011.
Thính giả năm châu có thể theo dõi các buổi phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI tại trang nhà của LỰC LƯỢNG, địa chỉ:www.lldtcntq.org.
Với chủ trương luôn đề cao Sự Thật, Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI mong mỏi là tiếng nói của những Việt còn tha thiết đến tiền đồ của đất nước và hạnh phúc của toàn dân. Đài mở rộng đón nhận sự cộng tác, yểm trợ của đồng bào khắp nơi để góp phần mau chóng đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa đất nước.
Trong thời gian tới, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC sẽ thông báo thêm các chi tiết về hoạt động của Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Phát Ngôn Nhân, Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, điện thoại (408)889-3824.