THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 May 2011

Đề nghị hạ lãi suất tiền gởi USD xuống 0%

RFA 05.23.2011
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất tiền gởi USD của tổ chức kinh tế xuống 0% sau khi đã hạ giảm xuống 1% hồi gần đây.
Theo tin phổ biến hôm nay tại Hà Nội, VAFI cũng đề nghị hạ lãi suất tiền gởi bằng USD của dân cư từ 3% hiện nay xuống mức 1% .
VAFI cho rằng quyết định điều chỉnh lãi suất tiền gởi ngoại tệ và tăng tỷ lệ dự trữ ngoại tệ bắt buộc của các ngân hàng đã giúp ổn định  tỷ giá thực tế giữa tiền đồng và USD, cũng như nguồn ngoại tệ trở nên dồi dào cung nhiều hơn cầu.
Ngoài ra VAFI cũng đề nghi cho phép thu phí tiền gởi ngoại tệ để làm nản chí những đối tượng cố tình găm giữ ngoại tệ.
VAFI phản bác ý kiến cho rằng hạ giảm lãi suất tiền gởi ngoại tệ sẽ dẫn tới việc sút giảm nguồn kiều hối quan trọng của đất nước.