THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 August 2013

Thác Bản GiốcAi đã ' nhượng ' 2/3 Thác Bản Dốc cho Trung Quốc và Sau Đó Ký Hiệp Định Làm ăn chung để ' Hợp Thức Hóa ' chuyện sang nhượng . 

 
 Phần thác thuộc về Trung Cộng
Phần thác thuộc về Việt Nam