THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 August 2013

Quân Đội Trung Quốc được khuyến khích dùng vũ lực để chiếm các đảo tranh chấp

Ông Giang Hanbin Jianping, một giáo sư Đại Học Quốc Phòng của Trung Quốc đã đứng nói chuyện với một binh đòan Lính Trung Quốc tại núi Môn Đầu, ông cho biết là Việt Nam đã chiếm của Trung Quốc 29 đảo trong tổng số 53 đảo 'thuộc chủ quyền TQ' trên Biển Đông.

'Trang chấp bằng vũ lực trên Biển Đông là không thể tránh khỏi' Ông Giang tuyên bố như trên và còn cho rằng 'Sự mềm mỏng của Trung Quốc đã không giải quyết được vấn đề, còn gây thêm khó khăn.'

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Bắc Kinh nhấn mạnh 'Không thỏa hiệp, không tranh chấp về quyền làm chủ của các rạn san hô thuộc Trung Quốc trên Biển Đông'

Ông Giang Hanbin đã nói với quân đội TQ là 53 đảo thuộc 'chủ quyền TQ', trên một khu vực rộng 1.17 triệu kilo mét vuông, nhưng trên thực tế Trung Quốc chỉ làm chủ thực sự là 9 đảo, phía Việt Nam chiếm 29, Phi chiếm 9 đảo, Malaysia 3 đảo, Indonesia 2 đảo và một đảo còn lại do Brunei chiếm đóng.

Giáo sư Giang Hanbin cho biết Biển Đông là khu vực có tầm chiến lược quan trọng đối với TQ. là nơi tàu bè hàng hải của thế giới qua lại . Trung Quốc sử dụng 60% khu vực nầy để xuất nhập khẩu qua eo biển Malacca do đó Biển Đông là tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc 'Không thể Tranh Chấp, Không Thể Nhượng Bộ' Ông Giang còn đề cập thêm đến các báo cáo về Điếu Ngư.

Kết luận phần nói chuyện với quân đội TQ tại Bắc Kinh, ông Giang Hanbin cho biết việc gia tăng vũ khí là một việc tốt cần phát triển. Ông giới thiệu về hiện đại hóa quân đội TQ mấy năm gần đây đã gia tăng đáng kể, xe tăng của quân đội Trung Quốc đứng đầu thế giới cùng với nhiều tàu Hải Quân mới xuất xưởng, tăng cường kế hoạch hiện đại hóa quân đội .

Nguyễn Thùy Trang lược dịch theo báo Xinhua
(*) Hình ảnh chỉ là Minh Họa

nguồn : http://news.xinhuanet.com/world/2013-08/04/c_125112472.htm