THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 July 2013

Lời kêu gọi biểu tình ủng hộ tinh thần bất khuất của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

 Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp

Bureau de Liaison des Associations et Vietnamiens Libres en France

www.vanphonglienlac.fr - vanphonglienlac@yahoogroupes.fr - mob : 0761096467

 Bản Tin - Bulletins - NewsLời kêu gọi biểu tình ủng hộ tinh thần bất khuất của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải


Chế độ CSVN có thể cầm tù thể xác con người, nhưng không thể cầm tù tinh thần của họ

Cuộc tuyệt thực của anh Điếu Cày đã bước sang ngày thứ 35 liên tục mà nhà cầm quyền bán nước hại dân Hà Nội vẫn không đáp ứng đơn tố cáo của anh Điếu Cày phản đối và tố cáo Ban Giám Thị trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An đã có những quyết định phi pháp cưỡng ép tù nhân nhận tội..

Để báo động dư luận quốc tế về tình trạng tính mạng rất nguy ngập của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và để ủng hộ tinh thần không khuất phục của người tù yêu nước Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Pháp kêu gọi và kính mời quý đồng hương, các tổ chức, và hội đoàn người Việt Quốc Gia hãy hưởng ứng tham gia cuộc biểu tình đốt nến hiệp thông cùng Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào :                                                Chiều Thứ Sáu 02.08.2013                                                 Từ 17 giờ đến 21 giờ                                                     tại  Place St Michel                                               M° Saint Michel - Paris 6                    Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp


Reporters Sans Frontière
http://fr.rsf.org/vietnam-dieu-cay-en-danger-de-mort-rsf-et-23-07-2013,44964.html