THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 March 2013

Dưới đây là 13 người đi đầu trong những chế độ giết người nhiều nhất.

Được biết báo Polkatimes có số phát hành mỗi ngày khoảng 400.000 bản, khổ A3, tương tự như báo Thanh Niên hay Tuổi Trẻ của Việt Nam.

Dưới đây là tạm dịch từ tiếng Ba Lan, với phần có liên quan đến VN:
Mười ba của nhà độc tài đẫm máu nhất trong lịch sử của thế kỷ XX

Thế kỷ XX được biết đến như thời đại của những chế độ toàn trị. Các chính phủ Cộng sản, Phát xít và Uỷ ban lâm thời đã tạo ra các chiến dịch quân sự đẫm máu trên thế giới. Dưới đây là 13 người đi đầu trong những chế độ giết người nhiều nhất.

Hồ Chí Minh
Quốc gia : Việt Nam
Chịu trách nhiệm cho cái chết của 1,7 triệu người
Thòi gian nắm quyền: 24 năm (1945-1969)
Tội ác lớn nhất: Chiến tranh Việt Nam
Loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân chết: nhồi máu cơ tim


Nếu đây là thông tin đúng sự thật thì quả là 1 sự bất ngờ, vì từ trước đến nay chủ tịch Hồ Chí Minh được biết đến như là 1 vị anh hùng giải phóng dân tộc, 1 danh nhân văn hóa không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới.

Thông tin hiện đang được làm rõ.

Nguồn: http://www.polskatimes.pl/artykul/775659,trzynastu-najbardziej-krwawych-dyktatorow-w-historii-xx,1,3,id,t,sm,sg.html#galeria-material

Via Facebook TK
Đăng bởi Win