THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 November 2012

TP/HCM: 20 ngàn doanh nghiệp đóng cửa trong tháng 102012-11-27
Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố HCM vừa thông báo có 19.698 doanh nghiệp đã làm thủ tục ngưng kinh doanh trong tháng 10 năm 2012. Con sốnày rất cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Sở Kế hoạch Đầu tư cũng cho biết có 2.275 đã hoàn tất thủ tục giải thể tại cơ quan này tăng 29% và còn có gần 2000 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh tăng 217% so với năm ngoái.
Những con số mới nhất này đã góp vào hệ thống đăng ký quốc gia đã giải thể là 184.705 doanh nghiệp giải thể.
Trong năm 2012 có 25 ngàn doanh nghiệp mới đựơc thành lập nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn giảm 1%