THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 November 2012

"địa ngục trần gian" của Thượng Toạ Thích thiện Minh

5 đoạn audio "địa ngục trần gian" của Thượng Toạ Thích thiện Minh xin các Anh Chị hảy vào dowload và truyền bá khắp nơi để nói lên tội ác cua tụi việt công.


link: http://www.mediafire.com/?eczc9nvrs82u5sk

        http://www.mediafire.com/?khu4b137pq86uag

        http://www.mediafire.com/?fmrahhssbch3012

        http://www.mediafire.com/?19vuvuh988mrt9i

      
        http://www.mediafire.com/?fs5gsz5l535dsw7


thành thật cám ơn.