THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 October 2012

Mỹ ngụy ác lắm sao?
Mỹ ngụy ác lắm sao? 


‘Lính ngụy ác’ vậy sao?


Anh là Chiến Sĩ Cộng Hòa
Vòng tay nhân ái là quà hiến dâng


Nép thân “lính ngụy” tìm che chởLính  Mỹ xa còn xót thương dân Việt
Phương bắc thù hút máu trẻ phương nam
Ai  gây ra cảnh máu lửa cho dân miền Nam như thế này?Vừa chiến đấu vừa cứu trẻ nhỏ, ‘Mỹ ngụy ác ôn’ vậy sao?Sưu Tầm