THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 July 2012

Vụ giao đất cho người Trung Quốc ở Bình Thuận: Chưa chặt chẽ, thiếu minh bạch...

Ngày 19.7, ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, có báo cáo gửi Tỉnh ủy và UBND tỉnh xung quanh việc ông Phạm Phú Thạnh chuyển giao đất cho Công ty TNHH Nguyên Long Sơn (thuộc Tập đoàn kinh tế Nguyên Hinh, Trung Quốc).
Sở TN-MT nhận định ông Phạm Phú Thạnh không thuộc diện được chuyển nhượng diện tích gần 1,2 ha đất lúa ở xã Hàm Đức.
Về việc UBND H.Hàm Thuận Bắc cho ông Thạnh tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất kinh doanh thời điểm cuối năm 2011, Sở TN-MT Bình Thuận cho rằng: “Việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thời điểm này khi mà kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 đã hết, do vậy thủ tục chuyển đổi này là chưa chặt chẽ”. Liên quan việc ông Thạnh chuyển giao 59,7 ha đất cây trồng lâu năm tại xã Hàm Chính cho Công ty Nguyên Long Sơn (do ông Zhong Heng Shan, người Trung Quốc làm giám đốc) “là có diễn ra trên thực tế”. Việc chuyển nhượng này được Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp Bình Thuận) chứng thực khi chưa phối hợp kiểm tra yếu tố có vốn nước ngoài là “chưa chặt chẽ”.
Cũng theo Sở TN-MT Bình Thuận, tại Nghị quyết số 1126/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, thì việc chuyển nhượng 59,7 ha đất  cho Công ty Nguyên Long Sơn tại xã Hàm Chính là vượt quy định tới 39,7 ha, vì xã này là xã đồng bằng. “Do vậy việc chuyển nhượng đất giữa ông Thạnh cho ông Zhong Heng Shan, Giám đốc Công ty Nguyên Long Sơn là không minh bạch”, báo cáo của Sở TN-MT Bình Thuận nói.
Quế Hà