THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 July 2012

VIDEO - Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc - Hội Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 10/7/2012, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam -- Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2012 -- 2017.

Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban hợp tác song phương Việt -- Trung, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu cùng đại diện các tổ chức nhân dân dự Đại hội.