THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 July 2012

VIDEO - Bà con Văn Giang biểu tình tại UBND huyện Văn Giang 4-7-2012Link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3SlVhNOllbg

- Từ 8h sáng ngày 4-7-2012 gần 1000 bà con Văn Giang đến UBND huyện Văn Giang theo giấy mới làm việc liên quan tới khiếu kiện lại quyết định cưỡng chế đất ngày 24-4-2012. Bà con ủy quyền cho các đại diện nhưng chính quyền huyện đã không dám tiếp đối thoại.

- Ông Đàm Văn Ngọc bố vợ chủ tịch xã Xuân Quan - Nguyễn Văn Sáng, ông Ngọc được giấy mời làm việc của UBND huyện Văn Giang sáng ngày 4-7-2012 để họp giải quyết đơn khiếu nại về việc cưỡng chế đất đai trái pháp luật của chính quyền huyện Văn Giang ngày 24-4-2012 . Bà con cho biết khi ông Ngọc đi tới nửa đường được sự chỉ đạo của chủ tịch Sáng ( con rể ) cho bốn người nhà khênh ông lên xe đưa về nhà.

- Rất đông công an của bộ, huyện, xã và xã hội đen có mặt tại UBND huyện.
- Cũng có Phó tổng Việt Hưng Vũ Mai Phong, Nguyễn Công Hồng ở UBND huyện chỉ đạo.