THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 May 2012

Ngân hàng hoạt động 5 năm trở lên mới được sáp nhập

(Dân trí) - Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng (TCTD) ghi rõ, điều kiện để TCTD tham gia sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm khai trương hoạt động và phải có Đề án sáp nhập, hợp nhất khả thi.
 >>  Những nguyên nhân khiến ngân hàng bị sáp nhập
 >>  Sắp sáp nhập thêm các ngân hàng
Ngân hàng hợp nhất đầu tiên là SCB (ảnh minh họa).
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng. Theo dự thảo, điều kiện để TCTD tham gia sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm kể từ thời điểm khai trương hoạt động; Không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh, cũng như phải có Đề án sáp nhập, hợp nhất khả thi.
TCTD hình thành sau sáp nhập, hợp nhất phải đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định và tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật.
Riêng với trường hợp sáp nhập, hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân, ngoài việc đảm bảo các điều kiện trên, Quỹ tín dụng nhân dân nhận sáp nhập và bị sáp nhập, Quỹ tín dụng nhân dân tham gia hợp nhất phải đáp ứng điều kiện về địa bàn hoạt động theo quy định.
Theo lý giải từ NHNN, số lượng tổ chức tín dụng của Việt Nam nhiều, tuy nhiên, hầu hết các tổ chức tín dụng đều có quy mô nhỏ về vốn, tổng tài sản. Vì vậy, tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là một đòi hỏi tất yếu.Vì vậy, để phù hợp với xu thế hiện nay và thực tế hoạt động của cácTCTD, dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng không quy định về việc chia, tách tổ chức tín dụng.
Nguyễn Hiền