THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 May 2012

Cụ Lê Hiền Đức bị Bộ công an khóa máy điện thoại?Nguyễn Tường Thụy - Lúc 10h 33 phút, cụ Lê Hiền Đức thông báo cho tôi bằng điện thoại bàn: Sáng nay, bà con Văn Giang đến Đài TNVN để thăm các phóng viên. Khi thấy không thể liên lạc được với bà con, cụ gọi cho tổng đài thì được trả lời: Số máy 01237485996 đã bị khóa theo yêu cầu của  Bộ công an.

Cụ liền gọi cho ông Vũ Hải Triều, Tổng cục phó Tổng cục an ninh thì ông Triều kêu đang ốm. Sau đó cụ gọi cho ông Luyến trưởng phòng PA67, công an Tp Hà Nội thì ông Luyến nói để xem xét.

Cụ nói rất vội vàng, cụ bảo : mẹ nói nhanh kẻo máy này nó cũng khóa nốt.

Quả nhiên, ngay sau cuộc ĐT với cụ Đức, 10h 36 phút, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện gọi giọng gấp gáp: “Máy bà Đức bị khóa hết rồi, không thể nào liên lạc được nữa” rồi ngắt máy.

Tôi lập tức gọi vào máy bàn của cụ xác minh lại thì không được, chỉ nghe thấy tiếng tút tút, mặc dù 5 phút trước đó cụ còn nói chuyện với tôi từ máy này.

15/5/12

Nguyễn Tường Thụy