THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 May 2012

BCH Trung ương đảng CSVN: Đất đai thuộc sở hữu toàn dânĐất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà Nước quản lý tiếp tục được khẳng định tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới kết thúc sáng nay.
Thông tấn xã Việt Nam loan tin là hội nghị sau 9 ngày làm việc đi đến nhất trí cho rằng đất đai là tài nguyên quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn sống của nhân dân, là tài sản và là nguồn lực to lớn của đất nước. Với những đánh giá đó Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cho rằng đất đai là sở hữu của toàn dân do Nhà Nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. 
Nhà Nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà Nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các luật đất đai. Nhà Nước cũng không đặt lại vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.