THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 March 2012

Nhật viện trợ 7,2 triệu đôla cho Việt Nam để khắc phục thiên tai


Đây là khoản viện trợ không hoàn lại được chính phủ Nhật cam kết trong buổi ký công hàm trao đổi của "Dự án khôi phục và phòng chống thiệt hại bão, lũ lụt" giữa Đại sứ NB và Bộ trưởng Bộ NN và PTNT diễn ra ngày hôm qua.

Theo kế hoạch, khoản viện trợ này sẽ được chi dùng để mua các máy móc cho việc khôi phục và tái thiết các cơ sở hạ tầng công cộng, chịu thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm ngoái ở lưu vực sông Mekong, cụ thể là đê, mương và đường liên khu.

Trung bình tại VN, mỗi năm có từ 6-8 cơn bão đổ bộ, gây thiệt hại vật chất ước khoảng 1% GDP, ngoài ra còn có hàng trăm người thiệt mạng cũng như nhiều nhà cửa bị phá huỷ. 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.