THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 February 2012

Cầu mới qua biên giới Việt Trung ?????


2012-02-16

TQ đã chuẩn thuận kế hoạch xây một cây cầu mới bắt qua con sông biên giới với VN, nhằm tăng tiến hoạt động thương mại biên giới giữa 2 nước.

Cây cầu dài 618 mét do Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đệ trình kế hoạch đã được Hội đồng Nhà nước TQ thông qua. 

Một bản công bố của chính quyền TP Đông Hưng thuộc vùng tự trị Choang ở Quảng Tây cho biết như vậy.  Dự án còn chờ Việt Nam chuẩn thuận.

Gọi là cầu sông Bắc Luân 2 nối từ Đông Hưng với TP Móng Cái của VN, cây cầu này cách cầu Bắc Luân hiện giờ 3 km. Phí tổn ước tính khoảng 40 triệu đô la, trong đó TQ chi 90%  số tiền đó cho đoạn cầu phía Trung Quốc.