THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 December 2011

Thăng quân hàm thượng tướng cho 9 tướng lãnh


Việt Nam thăng quân hàm thượng tướng cho 9 tướng lãnh trong đó có Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đỗ Bá Tỵ, riêng Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến kiêm Tư lệnh Hải quân được thăng Đô Đốc.

Phát biểu tại Phủ chủ tịch trong lễ trao gắn quân hàm tổ chức hôm qua (5/12) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng, các tân Thượng tướng và Đô đốc phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam và hết lòng phụng sự Tổ quốc.

Việc thăng cấp các tướng lãnh giữ vị trí trọng yếu được giới quan sát cho là có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam tăng cường quân sự để bảo vệ chủ quyền Quốc gia cả trên bộ và trên Biển. 


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.